Грачов А. П.

Умовні позначення на топографічних планах печер

Рекомендації для спелеотопографа

Клас 1: Геодезичне обгрунтування

id Назва Опис Позначення
1 Базова точка В чисельнику - назва/№ точки
В знаменнику - абсолютна висота
2 Репер
3 Репер в стелі печери
4 Точка зйомочного обгрунтування
5 Пікетна точка
6 Координатна сітка Крок 10, 20, 50 або 100 м
Колір: зелений (0,255,0)
7 Бізісна лінія
8 Лінійно-кутовий хід 5 - № ходу
Колір: синій (0,0,255)

Клас 2: Контури печери

id Назва Опис Позначення
9 Контури стін головного ходу (поверха печери Колір: чорний
10 Етажність
Нижній чи верхній поверх печери
Колір: відмінний від чорного
-1, -2, -3 – нижній поверх
+1, +2, +3 – верхній поверх
11 Розширення головного ходу печери чи колодязя (пляшка) Знак визначає місце розширення
- нижче хода
+ вижче хола
12 Нопроходиме продовження хода, можливий контур
13 Можливе продовження хода
14 Невідоме продовження хода
15 Щілина

Клас 3: Об’єкти печери

id Назва Опис Позначення
16 Колодязь в печері, перехід між поверхами -4 – глибина колодязя до нижнього поверха
+4 – висота колодязя до верхнього поверха
17 Обрив, уступ -5 – глибина (м)
18 Камін а – виражений у масштабі
б – не виражений у масштабі
+8 – висота каміна
19 Окремі камені, глиби Колір: сірий (240, 240, 240)
20 Висячі камені ± 4,7 – висота/глибина (м)
21 Навал глиб 2,4 – висота навалу
22 Глибовий завал
23 Висипка 3- -висота (м)
24 Висипка з камінням 4 – висота (м)
25 Висипка що перекрила прохід
26 Відкладення піску
27 Відкладення глини

Клас 4: Об’єкти печери. Гідрографія

id Назва Опис Позначення
28 Озеро Колір:
фон – блакитний (0, 255, 255)
контур – синій (0, 0, 255)
-1,8 – глибина (м)
29 Уріз води чисельник – абсолютна висота
знаменник – дата спостереження
30 Тимчасове озеро
31 Постійний водоток стрілкою показано напрямок течії
32 Тимчасовий водоток
33 Сифон ±0,2 – повітряний простір (м)
4,7 – довжина сифона (м)
-2 – глибина сифона (м)
34 Гребля (гури) 0,4 – глибина (м)
35 Рідка глина
36 Крапель
37 Інтенсивна крапель
38 Водяна накопичувальна система

Клас 5: Об’єкти печери. Вторинні утворення

id Назва Опис Позначення
39 Сталактити кальцитові
глиняні
40 Сталагміти відображені у масштабі
не відображені у масштабі
+1,3 - висота
41 Сталагнати відображені у масштабі
не відображені у масштабі
42 Натічна кора
43 Кристали на стінах
44 Кристали на підлозі відображені у масштабі
не відображені у масштабі

45 Геліктити
46 Печерні перлини

Клас 6: Рельєф печери

id Назва Опис Позначення
47 Зниження, підвищення ходу Колір: коричневий (128, 0, 0)
висота перетину 0,5 – 1 м
48 Перекат, бугор
49 Яма
50 Різке зниження або підвищення стелі печери 2 – різниця висот

Клас 7: Додаткові позначення

id Назва Опис Позначення
51 Вхід у печеру
52 Підземний базовий табір (ПБТ) Колір: червоний (255, 0, 0)
53 Траса
54 Пункт зв’язку на трасі
55 Забій
56 Археологічні знахідки
57 Скупчення кісток
58 Небезпечна ділянка
59 Границя полігону
60 Скупчення кажанів
61 Тяга повітря
62 Назва місць в печері